DECÓR

(decoruri), s.n. - Ansamblu de obiecte care ajută la construirea cadrului în care se desfăşoară un spectacol de teatru, balet, film, etc.; mobilier, totalitatea de obiecte aflate pe scenă care nu intră la categoria "recuzită".